Menü

JÓTÁLLÁSI JEGY


Beltéri ajtóinkra az eladó által a jótállási nyomtatványon feltüntetett dátumtól számítva 12 hónap jótállást és 18 hónap szavatosságot vállalunk.
A termékre vonatkozó reklamációk elfogadására és a garanciális javítások elvégzésére kizárólag a gyártó vagy az általa meghatározott személy jogosult. A termékkel kapcsolatos reklamációt a vásárlás helyén lehet bejelenteni. Reklamáció esetén a vevő köteles bemutatni az eredeti jótállást és a vásárlást igazoló pénztárjegyet vagy számlát.
A Vásárló kötelessége a Jótállást átvenni az Eladótól. A Gyártó a bejelentett reklamációt a bejelentés napjától ( a reklamációs bejelentés Gyártó általi kézhezvétel napjától) számított 21 napon belül bírálja el. A Gyártó határozza meg az elbírálásnak módját. A reklamáció elfogadása esetén a Gyártó kötelezettséget vállal a hibás termék megjavítására ( a jótállás időszakban), a Vevővel egyeztetett időpontban. Amennyiben a termék gyártási hibája nem javítható, vagy három egymást követő javítás nem vezet eredményre, a gyártó kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket kicseréli. A termék kicserélése esetén a kiszerelési, szállítási és beépítési költségek nem a gyártót terhelik. A jótállási időszak meghosszabbításra kerül a reklamáció bejelentésének napjától a javítás megtörténtéig eltelt időszakkal. A határidő a szükséges mértékben kitolódik abban az esetben, ha a Vevőnek felróható okból nem volt lehetséges a termék megvizsgálása vagy javítása.
A jótállás nem terjed ki:

 • szakszerűtlen szállítás, rakodás, tárolás, beépítés eseteire
 • szándékos rongálásra
 • helytelen szerelés és használat eseteire
 • karbantartás elmulasztására
 • a  felületek nem a Gyártó, Szállító hibájából keletkezett sérüléseire ( pl. nem megfelelő tisztítószerek , túl nagy tapadó képességű festőszalag stb. alkalmazása miatti károsodás).  A festőszalagok 72 óránál tovább nem maradhatnak a felületeken.
 • beltéri ajtószárnyak üvegből készült elemeire
 • harmadik személy által okozott károkra
 • elemi károkra
 • Ugyancsak érvényét veszti a jótállás:
 • ha a jótállási jegyen arra jogosulatlan személyek végeztek változtatásokat
 • ha a terméken arra jogosulatlan személyek végeztek javítást, átalakítást
 • a jótállási jegy nem megfelelő módon való kitöltése esetén
 • a termék szerkezetén átalakítás történt a Gyártó beleegyezése nélkül, pl. a vasalatok más típusra cserélése, kiegészítő elemek felszerelése ( kivéve zárbetétek és a kilincseket),

A Szállítót nem terheli a felelősség a termék elvesztése, károsodása vagy megsemmisülése esetén, ha annak kiváltó oka nem a termékben jelentkező meghibásodás volt.

 • a helyiségekben a levegő páratartalma több mint 55%
 • az ajtóval elválasztott helyiségek páratartalma közötti különbség meghaladja a 10%-ot
 • az ajtók méterenként 3 mm-t el nem érő megvetemedésére
 • az ajtóval elválasztott helyiségek közötti hőmérséklet különbség meghaladja a 10C-ot
 • a minimális környezeti  hőmérséklet alacsonyabb mint 10C
 • a helységek  levegőjének túl magas páratartalma miatt az ajtókon  elszíneződés jelenik meg, azok deformálódnak, károsodnak

Az ajtókat nem szabad víz hatásának kitenni.
A nyílászárókat száraz, puha kendővel kell letörölni. Az üvegezés tisztításához tilos acetont tartalmazó szereket használni.
A Szállító a jótállás keretében fenntartja magának a jogot a felhasználó megterhelésére az értékcsökkenéssel, ha a hibás termék cseréjére született döntés, de annak használata során keletkezett egyéb hibái is vannak, pl. karcolások, szennyeződések vagy más sérülések.
Az eladott fogyasztási cikkre érvényes jótállás nem korlátozza a Vevő jogait olyan esetben, amikor az áru nem felel meg a szerződésben rögzített tulajdonságoknak. 
A jótállási jegyen nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Eladó pecsétje, aláírása: ………………………………………………………
Vásárlás helye, ideje: ……………………………………………………………
Vevő neve: ………………………………………………………………………………
Vevő aláírása: …………………………………………………………………………

Töltse le a Jótállási jegyet itt.